Prikazan jedan rezultat

Beogradsko leto – analiza razvojnih mogućnosti

Predmet ovog istraživanja jeste analiza dosadašnjeg razvoja kompleksne kulturne manifestacije „Beogradsko leto“ i ukazivanja na njene dalje razvojne mogućnosti. U središtu istraživačkog interesovanja autora su kulturno-politički i organizacioni aspekti „Beogradskog leta“, u cilju definisanja oblika koji bi omogućili potpuno korišćenje prednosti Beograda kao prvorazrednog kulturnog središta (koncentracija kulturnih ustanova, organizacija i stvaralaca na jednoj strani i publike na drugoj). Predložene su mogućnosti eliminisanja ili svođenja na najmanju meru nekih ograničavajućih okolnosti (u prvom redu, ograničenih materijalnih sredstava i nepostojanja delatnosti organizacionog modela „Beogradskog leta“). Metodološki gledano, ovoj kulturnoj manifestaciji se pristupilo kao svojevrsnoj studiji slučaja, sa ciljem saznavanja njenih najvažnijih odlika; obavljeni su razgovori u institucijama koje su se bavile organizacijom „Beogradskog leta“ (Kulturni centar Beograda i Dom omladine Beograda). U okviru istraživanja, detaljnije su razrađeni: počeci manifestacije, njen turistički značaj, prostor odvijanja, marketing vezan za ovu manifestaciju, tipologija programa (domaći programi i gostovanja), organizacioni, kao i kulturni i privredni aspekti. Na početku analize dat je Sadržaj.