Prikazan jedan rezultat

Kulturne politike gradova u Srbiji-Kulturni resursi grada Beograda

Nadovezujući se na ideju istraživanja „Lokalne kulturne politike“ i „Kulturne politike okruga Srbije“ koje je Zavod za proučavanje kulturnog razvitka sproveo u 2009. i 2010. godini, tokom 2011. godine je realizovano istraživanje „Kulturna politika Grada Beograda“. Sledeći osnovnu ideju navedenih istraživanja „osnaživanje lokalnih kulturnih kapaciteta, podrška procesu decentralizacije u oblasti kulture i doprinos definisanju kulturne politike Srbije“. Istraživanje „Kulturna politika grada Beograda“ je imalo za cilj mapiranje aktivnih aktera u kulturi grada Beograda i njihovih osnovnih resursa. Time je ovo istraživanje, zajedno sa prethodnim, doprinelo sagledavanju stanja, ne samo lokalnih kulturnih sistema, već i kulturnog sistema Srbije.Publikacija se sastoji iz 3 poglavlja. Posle uvodnog dela, u kome su opisani ciljevi, metodologija i struktura publikacije, nalazi se poglavlje posvećeno resoru kulture Grada Beograda, posebno Gradskom sekretarijatu za kulturu u čijoj je nadležnosti resor kulture na teritoriji Grada, i uporedni prikaz podataka vezanih za kulturu gradskih opština. Potom sledi poglavlje koje obuhvata prikaze svake gradske opštine ponaosob, predstavljene po azbučnom redu.