Prikazan jedan rezultat

Savez komunista Jugoslavije i idejna pitanja u kulturi 1945–1978.

Ova naučno-istraživačka studija je rezultat istraživanja kulturne politike koju je Savez komunista Jugoslavije afirmisao i utemeljivao u periodu od 1945. do 1978. godine. Istraživanje je obuhvatilo sve etape i pojave koje su bile prelomne u čitavom posleratnom periodu, uz sagledavanje promenljivog odnosa između razvoja kulture kao socijalnog ili kao političkog podsistema. Kako bi kulturni razvoj u navedenom periodu bio potpun, predstavljene su kulturne delatnosti i odnosi Saveza komunista Jugoslavije prema njihovoj ulozi i doprinosu. Akcenat je stavljen na najkrupnije događaje u SKJ: na njegove kongrese, na stavove koji su zauzimani u odnosu na ukupnu kulturnu delatnost i kulturni život. U tom delu sadržana je razrada najključnijih pojmova kulturnog života i teorije kulture, pojmova koji bliže određuju pojave i procese kulturne prakse. Tokom posleratnog razvoja, u kulturnom životu se provlači stvaralačka marksistička kritika kao nezaobilazan činilac ukupnog kulturnog stvaralaštva. Posebno je razmatrano važno obeležje društvene zajednice – višenacionalnost, pa samim tim i postojanje višenacionalnih kultura, jezika i tradicija u okviru Jugoslavije. U poslednjem poglavlju, dat je pregled izdavačke delatnosti u posleratnom periodu koja se neposrednije odnosi na Savez komunista Jugoslavije i njegovu aktivnost. Ova studija ima Sadržaj.