Prikazan jedan rezultat

Položaj i uloga umetničkih udruženja u SR Srbiji, sv. 2

Osnovni cilj koji postavljaju Miloš Nemanjić i Radmila Mikašinović-Grujić u ovom istraživanju jeste proučavanje položaja i uloge umetničkih udruženja, ali i samih umetnika koji se udružuju u njima ostvarujući svoje interese. Zato istražuju odnos umetničkog udruženja sa društvom, kao i uzajamni odnos umetničkog udruženja i umetnika. Najpre daju teorijski uvod o pojmu i karakteru profesionalnih udruženja iz različitih oblasti, ističući da ove organizacije postoje sa jedne strane radi zadovoljavanja interesa i potreba građana, a sa druge strane kao instrumenti celokupne društvene zajednice, jer predstavljaju institucije samoupravljanja u društvu. Uži predmet interesovanja autora jeste način organizovanja i funkcionisanja umetničkih udruženja Republike Srbije (njih 13), koja postoje od 1958. do 1967. godine, prvenstveno radi zaštite interesa ljudi koji se bave određenom umetničkom profesijom. Zato je prvo primenjena objektivna analiza – istraživanje normativnih akata, a naročito finansijskih izveštaja (izvor prihoda i obim rashoda). Potom su, subjektivnom analizom, pomoću metode intervjua dublje osvetljene određene činjenice dobijene kroz stavove, mišljenja i ocene predsednika i sekretara udruženja. Anketom je ispitana motivacija umetnika da postanu članovi određenog udruženja, njihovi stavovi prema udruženju, ostvareni interesi i sl. Na početku istraživanja dat je Sadržaj, a u samom istraživanju i nekoliko tabela. U okviru Priloga data su pitanja za intervjue i ankete, a na kraju, u okviru Dokumentacionog dela, izvodi iz statuta i pravila pojedinih umetničkih udruženja u SR Srbiji i u inostranstvu.