Prikazani svi od ukupno 4 rezultata

Adresar fondacija – Alternativno finansiranje kulture

U okviru istraživačkog projekta „Adresar fondacija – Alternativno finansiranje kulture“ predstavljeni su programi fondacija nadnacionalnih organizacija, međunarodnih fondacija, fondacija evropskih zemalja i zemalja u regionu Balkana, kao i domaćih fondacija koje finansiraju projekte iz oblasti kulture i umetnosti. Izvršen je izbor fondacija i osnovnih informacija koje se tiču: misije, aktivnosti, projekata i programa koje iniciraju i pomažu. Akcenat je na opisu projekata i programa iz kulture i umetnosti koji se odnose na naš region. Cilj je da se omogući podrška pojedincima, institucijama i ustanovama kulture i umetnosti u njihovom istraživanju alternativnih izvora finansiranja (aktivnosti fundraising-a). Uvodni tekst za publikaciju napisala je Dragana Martinović.

Društveni i materijalni položaj likovnih umetnika

Na zahtev Udruženja likovnih umetnika Srbije da se prouče uslovi pod kojima žive i rade likovni umetnici, u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka urađen je nacrt projekta, dobijena su sredstva a potom se pristupilo njegovoj realizaciji. Istraživanjem su obuhvaćeni svi likovni umetnici (slikari, vajari, grafičari) članovi ULUS-a koji žive na teritoriji SR Srbije. Istraživanje je izvedeno metodom ankete i intervjua, pomoću upitnika sa otvorenim pitanjima. Istraživačka studija je podeljena u pet delova. U prvom delu je dat kratak istorijski pregled problema koji se obrađuje; u drugom delu se ispituje materijalni položaj likovnih umetnika. Treći deo sadrži pregled mišljenja i stavova likovnih umetnika i likovnih stručnjaka o mogućnostima ravnopravnog učestvovanja likovnih umetnika u društvenim zbivanjima, kao i njihovog uticaja na sopstveni položaj u zemlji; dat je i pregled objektivnih pokazatelja o društvenim ulaganjima u razvoj likovnih umetnosti, kao i pregled propisa koji određuju društveno-ekonomski položaj samostalnih likovnih umetnika. Četvrti deo je posvećen Prodajnoj galeriji, kao jedinstvenoj instituciji u okviru koje se obavlja prodaja i otkup umetničkih dela, a u petom delu je predstavljen izbor iz socioloških studija posvećenih istom problemu uz primere drugih zemalja. Podaci su dati u vidu procenata, a prikazani su i u tabelama. Na kraju studije dat je Sadržaj.

Društveni položaj slobodnih umetnika (Studije i istraživanja)

U ovoj publikaciji dati su rezultati sociološkog istraživanja Vujadina Jokića i Svetislava Pavićevića na temu slobodnih umetnika. Publikacija sadrži četiri dela. U prvom delu je dat pogled na istoriju položaja umetnika, na društveno-ekonomske faktore položaja umetnika i na instituciju slobodnog umetnika. U drugom delu je objašnjen pristup istraživanju slobodnih umetnika; u trećem delu su dati rezultati sprovedenog istraživanja – uzroci opredeljenja umetnika za status slobodnog umetnika, materijalni položaj slobodnih umetnika, pravni položaj slobodnih umetnika, primeri odnosa društva prema slobodnim umetnicima, prednosti i nedostaci statusa slobodnog umetnika, društveni položaj slobodnih umetnika. U četvrtom delu je izložen upitnik koji je bio osnova za izvođenje empirijskog dela istraživanja slobodnih umetnika. Pojedini rezultati su dati kroz statističke podatke, a prikazani su i u okviru tabela. Na početku publikacije nalazi se Sadržaj.

Umetnost i publika – Pozorišna publika (Nacrt projekta)

Autori nacrta ovog istraživačkog projekta najpre postavljaju problem koji treba obraditi u budućem istraživanju, a koji je vezan za pozorišnu umetnost i njenu publiku, kao i za njihov odnos. Daju definiciju pojma publike, a potom izlažu: predmet, cilj, hipotetičke okvire, metod, program, kadrove i finansijski predračun istraživanja. Planirano je da, pored istraživanja umetničke publike, bude obavljeno i komplementarno istraživanje građana koji se ne mogu svrstati u ovu kategoriju. Istraživanje bi trebalo da bude izvedeno metodom ankete ili intervjua, i to u Beogradu, Nišu i Šapcu.