Prikazan jedan rezultat

Mitologija u kulturi svakodnevnog života, Studija 1.

Ovde je predstavljena prva studija u okviru šireg projekta pod nazivom „Religija u kulturi svakodnevnog života stanovnika Beograda“ čiji je autor Veselin Ilić. U njoj je data teorijska osnova istraživanja, kao i obrazloženje važnosti njegovog sprovođenja i aktuelnosti. Naime, u posleratnom periodu u SR Srbiji, kao i u celom jugoslovenskom društvu, ispovedanje religije, uprkos normativno datoj slobodi i pravu, nije bilo poželjno. Stoga je i slobodni razvoj naučne misli o religiji bio skrajnut, a samim tim izostala su i istraživanja koja su se kontinuirano bavila ispitivanjem religijskog života stanovništva i delatnosti verskih zajednica. Društvena aktuelnost istraživanja fenomena savremene religijske svesti temelji se na promenama do kojih je došlo u oblasti religijskog života, aktivnosti religijskih institucija, kao i u sferi vrednovanja religijskih kultura koje su bile prisutne na nekadašnjem jugoslovenskom kulturnom prostoru. To se ogleda u rastućem uticaju religijskih zajednica na društvenu svest i društvene odnose, kao i na svakodnevni život stanovništva. Zbog toga je za autora bilo važno da istraži razloge ovog fenomena buđenja i pojave religijske svesti i vrednosne orijentacije mladih, naročito u Beogradu, koji su pokazivali sve veće interesovanje za religijske institucije i delatnost verskih zajednica. Dodatna društvena aktuelnost istraživanja, prema rečima njegovog autora, leži u potrebi razvijanja sociologije religije kao posebne naučne discipline, što je tada tek bilo u povoju na nekoliko univerziteta u SR Srbiji. Studija sadrži jedanaest poglavlja, a nakon svakog poglavlja su date beleške sa korišćenom literaturom. Na početku studije nalazi se Sadržaj, a na kraju su Zaključna razmatranja.