Prikazan jedan rezultat

Vodič kroz umetnička i staleška udruženja u oblasti kulture u SR Srbiji (bez pokrajina) (Kultura – Dokumentacija, sv. 3)

Ovo dokumentalističko istraživanje predstavlja svojevrsni vodič kroz umetnička i staleška udruženja u Srbiji preko kojeg je moguće ispitati kulturnu politiku obuhvaćenih udruženja. Umetnička i staleška udruženja iz domena kulture obuhvataju specifične socio-profesionalne grupe (stvaralačka inteligencija, reproduktivni umetnici, umetnici–pedagozi, slobodni umetnici, stručna lica po ustanovama kulture, tehničari i realizatori kulturnih programa i dr.). U ovom dokumentalističkom pregledu se može uočiti raznolikost organizacionih modaliteta koji prate profesionalno i drugo okupljanje u umetnička i njima srodna udruženja. Ciljevi udruživanja su različiti. Pošto su umetnička i staleška udruženja u stalnom previranju, kretanju i mnogim nedoumicama, ovaj vodič je ograničen na udruženja sa područja uže Srbije, bez pokrajina, i to samo na ona koja imaju republički karakter.