Prikazan jedan rezultat

Standardi i normativi za arhivsku delatnost na teritoriji Socijalističke Republike Srbije van teritorija SAP

Ovaj podrobno pripremljeni nacrt Dragana Ćirovića nastao je u okviru planiranja izgradnje jedinstvenog sistema zaštite i korišćenja arhivske građe u SR Srbiji, kao predlog normativa i standarda za arhivsku delatnost. Naime, Republička zajednica kulture je odlučila da se osnuje stručna radna grupa u okviru Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka koja će biti nosilac poslova pripremanja standarda i normativa za delatnosti u oblasti kulture. Razvoj i unapređenje ovog sistema bili su povezani i sa usaglašavanjem delatnosti kulture sa Zakonom o udruženom radu, Zakonom o zaštiti kulturnih dobara, kao i sa primenom Rezolucije o slobodnoj razmeni rada u društvenim delatnostima. Takođe, važno je bilo da se sva ova dokumenta približe i praktičnom delovanju. Da bi se utvrdili i primenili standardi i normativi svake od delatnosti u kulturi i organizacija udruženog rada, bilo je potrebno najpre steći uvid u njihovo stanje, a potom utvrditi društvene zahteve i listu prioriteta za njihovu primenu. Ovo je bilo moguće kroz upoznavanje sa: funkcijom arhiva i zaposlenima; stručnom tehnologijom rada i metodološkim postupcima; i društveno-ekonomskom osnovom rada arhiva. Autor je predstavio uređena merila i kriterijume za devet segmenata delatnosti arhiva u Srbiji. Iznet je i akt „Jedinstveni standardi i normativi za arhivsku delatnost u Srbiji“ koji je potom objavljen u Službenom glasniku SRS i u Arhivskom pregledu Zajednice arhiva Srbije. U okviru ovog nacrta dat je i Sadržaj.