Prikazan jedan rezultat

Izdavačka delatnost u Srbiji 1968–1978. (Kultura – Istraživanje, sv. 1)

U ovom izdanju predstavljena je analiza izdavačke delatnosti u Srbiji, u periodu od 1968. do 1978. godine, i promišljanje društveno-ekonomskog položaja izdavačke delatnosti, za šta je podsticaj nađen u Rezoluciji o Politici ostvarivanja društvenog plana SR Srbije. Formulisan je istraživački projekat koji je poveren Zavodu, gde je formirana radna grupa. Najpre je trebalo identifikovati izdavačke i druge radne organizacije koje se bave izdavačkom delatnošću, a potom, da bi se došlo do aktuelnih podataka o broju zaposlenih, strukturi prihoda i rashoda izdavačkih i dr. organizacija, izrađen je poseban upitnik. Cilj je bio odgovoriti na temu društvenih potreba vezanih za izdavačku delatnost. Pošto je izdavačka delatnost jedna od najspecifičnijih društvenih delatnosti, u ovom istraživanju je bilo osnovno prikazati njeno preplitanje sa naučnom, obrazovnom, kulturnom, ekonomskom, političkom delatnošću. U drugom delu je dat društveno-ekonomski i samoupravni okvir i položaj izdavačke delatnosti, a u trećem podrobna analiza izdanja u pomenutom desetogodišnjem periodu, prema naučnim oblastima (prirodne, društvene, primenjene nauke), iz oblasti politike, sporta i dr., što je sve propraćeno tabelarnim prikazima. Podaci su dobijeni na osnovu upitnika upućenih izdavačkim radnim organizacijama, novinsko- izdavačkim radnim organizacijama i neprofesionalnim izdavačima. Studija na početku ima Sadržaj, a na kraju apstrakt na engleskom jeziku.