Prikazan jedan rezultat

O metodi upravljanja Beogradskom operom i novom Zakonu o pozorištu/About methods of management of the Belgrade opera and the new Law of theatre

Naučni rad Vere Ikonomove, objavljen u Zborniku SANU-a povodom jubileja Narodnog pozorišta u Beogradu, vezan je za Beogradsku operu i probleme upravljanja, naročito u smislu angažovanja operskih solista. Ključna analiza odnosi se na pitanje primene novog zakona o pozorištima, koji je u trenutku pisanja rada bio u pripremi, a čije bi usvajanje trebalo da unapredi ceo sistem upravljanja u Narodnom pozorištu. Autorka navodi dva dominantna sistema angažovanja operskih pevača u svetu (režim rada pod ugovorom i režim rada u stalnom radnom odnosu) i analizira faktore po kojima se oni razlikuju. U zaključnom razmatranju, daje analizu trećeg, mešovitog sistema, poznatog pod nazivom Stagione, koji se zbog svoje prilagodljivosti sve više primenjuje u svetskim operama. U radu se ističe da prelazak sa jednog sistema na drugi nije jednostavan i da mu mora prethoditi opsežna analiza kako bi se predvidele pozitivne i negativne posledice. Autorka ukazuje i na to da naš nacrt Zakona o pozorištima ne daje odgovore na ključno pitanje: šta Opera reorganizacijom rada sa solistima želi da postigne i da li postoje uslovi za takvu transformaciju? U tom smislu, cilj koji V. Ikonomova postavlja u ovom radu jeste ukazivanje na moguće nedorečenosti budućeg zakona. U okviru rada dato je nekoliko tabela, a na kraju sledi apstrakt na engleskom jeziku.