Prikazani svi od ukupno 12 rezultata

Glasnik Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka 1

Glasnik je publikacija koja je izdavana u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka od 1980. godine, sa ciljem obaveštavanja javnosti o aktivnostima Zavoda, istraživanjima i projektima koji su u toku, radu dokumentacionog centra, zavodskim izdanjima i dr. Prvi broj Glasnika posvećen je predstavljanju delatnosti Zavoda, od njegovog nastanka, sa opisima istraživačkih projekata, Odeljenja za dokumentaciju, Časopisa „Kultura“, međunarodne kulturne saradnje, uz pregled publikovanih i nepublikovanih radova Zavoda. Na početku je dat Sadržaj, a na kraju imena radnika Zavoda i Vesti sa dešavanjima u Zavodu u periodu za prvu polovinu 1980. godine.

Glasnik Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka 2

Glasnik je publikacija koja je izdavana u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka od 1980. godine, sa ciljem obaveštavanja javnosti o aktivnostima Zavoda, istraživanjima i projektima koji su u toku, radu dokumentacionog centra, zavodskim izdanjima i dr. U okviru drugog broja Glasnika nalaze se: opisi i svojevrsni izveštaji vezani za završene projekte, opisi projekata u toku, opis saradnje sa istraživačkim odeljenjima i institutima u inostranstvu i spisak novih stranih knjiga i dokumenata u Zavodu za poslednjih godinu dana. Na početku je dat Sadržaj, a na kraju Vesti o svim dešavanjima u Zavodu tokom prethodnih meseci 1980. godine.

Glasnik Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka 3

Glasnik je publikacija koja je izdavana u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka od 1980. godine, sa ciljem obaveštavanja javnosti o aktivnostima Zavoda, istraživanjima i projektima koji su u toku, radu dokumentacionog centra, zavodskim izdanjima i dr. U okviru trećeg broja Glasnika, nalaze se opisi završenih projekata, projekata u toku, opis saradnje sa Institutom za istraživanje kulture Mađarske. Novina jeste objavljivanje separata iz „Atlasa kulture SR Srbije“, publikacije na kojoj se godinama radilo. Na početku je dat Sadržaj, a na kraju Vesti o svim dešavanjima u Zavodu tokom poslednjih mesec dana.

Glasnik Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka 4

Glasnik je publikacija koja je izdavana u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka od 1980. godine, sa ciljem obaveštavanja javnosti o aktivnostima Zavoda, istraživanjima i projektima koji su u toku, radu dokumentacionog centra, zavodskim izdanjima i dr. U okviru četvrtog broja Glasnika, nalaze se opisi završenih projekata, kao i opisi novih zavodskih publikacija. Na početku je dat Sadržaj, a na kraju Vesti o svim dešavanjima u Zavodu tokom poslednjih mesec dana. Takođe, nastavlja se sa objavljivanjem separata iz „Atlasa kulture SR Srbije“, publikacije na kojoj se radilo prethodnih godina.

Međuvladina konferencija o kulturnoj politici u Evropi (Helsinki, 19–28. jun 1972, preporuka broj 15)/Conférence intergouvernementals sur les politiques culturelles en Europe

Na osnovu Međuvladine konferencije o kulturnoj politici u Evropi, održane u Helsinkiju, u junu 1972. godine, doneti su zaključci o izradi zajedničkih studija u oblasti kulture. Potom je u Bonu, 1973. godine, održan prvi sastanak stručnjaka 19 evropskih zemalja o izradi ovih komparativnih studija u oblasti kulture. U datom dokumentu nalazi se izveštaj sa tog sastanka u kojem se, između ostalog, kaže da je ovo još jedna mogućnost podsticanja evropske kulturne saradnje među državama i narodima, a pod okriljem Uneska. Stoga je važno ujednačiti metodološke postupke, pojmove i terminologiju koja se koristi u kulturi. Jugoslavija će učestvovati u šest istraživanja: Kultura u radnoj sredini/kultura na radu/; Kulturni razvoj u zemljama sa više nacija ili etničkih grupa; Činioci kulturne akcije – decentralizacija; Finansiranje kulture; Kulturni sadržaj obrazovanja; Uništavanje istorijskih spomenika i prirodnih lepota. U dokumentu su i prilozi u vidu nacrta Uneskovih projekata, sa spiskom zemalja koje će učestvovati u njima, kao i spisak predloženih tema. Rok za izradu istraživačkih studija je od 1975. do 1977. godine. Takođe, u okviru ovog dokumenta, navedene su preporuke i spisak tema iz oblasti kulturne politike koje se predlažu kao predmet zajedničkih istraživanja i saradnje Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka iz Beograda i Zavoda za kulturu SRH iz Zagreba, na pomenutih šest Uneskovih projekata.

Nastanak i delatnost Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka

U ovom istraživanju, autori su predstavili delatnost Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka, prvih dvanaest godina njegovog postojanja. Zakonom o Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka, objavljenom u Službenom glasniku SR Srbije 27. aprila 1967. godine, ostvarena je dugogodišnja zamisao radne grupe koja je postojala pri Kulturno-prosvetnoj zajednici Srbije. Aktom o osnivanju, Zavod postaje prva ustanova u kojoj su se istraživači bavili kulturnim razvitkom, kako u Jugoslaviji tako i na Balkanu. Na početku, Miloš Nemanjić govori o nastanku i delatnosti Zavoda, kao i o njegovom intenzivnijem razvoju na početku druge decenije. Potom, autori daju istraživački okvir Zavoda, navodeći: istraživačke projekte, poslove planiranja kulturnog razvoja, ulogu Odeljenja za dokumentaciju, izdavačku delatnost i nastanak časopisa Kultura, međunarodnu kulturnu saradnju, pregled publikovanih, kao i nepublikovanih radova u Zavodu do 1980. godine, spisak zaposlenih. Od samog početka, osnovni zadaci istraživača Zavoda bili su vezani za prikupljanje dokumentacione građe o kulturnim institucijama i aktivnostima u SR Srbiji, za studijska i primenjena istraživanja, i za izdavačku delatnost. Specifičnije, to su bili radovi posvećeni kadrovima u kulturnim ustanovama, kulturnom životu radničke i seoske omladine, domovima kulture, materijalnoj osnovi kulturnog života sela, umetničkim udruženjima, slobodnim umetnicima, umetničkoj publici, programima kulturnog razvoja u SFRJ, a naročito u SR Srbiji, Beogradu i opštinama. Na kraju je dat Sadržaj.

Predlog plana rada Zavoda do 1990. godine

Ovo istraživanje se nadovezuje na prethodni period rada Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka, na prvih petnaest godina njegovog postojanja. Konstatuje se da je do sada jednogodišnje (kratkoročno) planiranje bila osnovna karakteristika rada u Zavodu. To govori o tome da nijedan ozbiljniji projekat, koji zahteva više od godinu dana istraživanja, nije mogao da se nađe u planu rada Zavoda. Takođe, neka istraživanja nisu ponavljana, bez obzira na dinamičnost kulturnih promena, a nije postignuta ni odgovarajuća usklađenost tematskih područja kojima se Zavod bavio. Mnoga istraživanja nisu objavljivana, pa samim tim nisu postala dostupna široj kulturnoj i stručnoj javnosti. Od 80-ih godina, ta praksa počinje da se menja. Stoga se ovde predlaže izrada dugoročnog, odnosno srednjoročnog plana rada. Takođe, sa pojavom serije Kultura – Istraživanje, Kultura – Planiranje, Kultura – Dokumentacija, počinje redovno objavljivanje radova, a od 1981. godine u Zavodu se izdaje i Glasnik Uneska. U nastavku su navedene oblasti u okviru kojih su rađeni projekti u Zavodu: naučno istraživanje, programiranje i organizacija kulturnog života, dokumentacija, međunarodna saradnja, izdavačka delatnost, razvoj samoupravnih društveno-ekonomskih odnosa, materijalna osnova i organizacija rada. Na kraju su prilozi u vidu objavljenih i neobjavljenih zavodskih izdanja. Na početku je dat Sadržaj.

Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Info 2

U ovom informativnom biltenu, dati su izveštaji o radu Zavoda 1999. godine i neku godinu ranije. Ističe se da se, i posle 30 godine postojanja ustanove, nailazi na razne poteškoće u njenom funkcionisanju. Ovde su dati planovi i programi rada Zavoda koji će se protezati na duži vremenski period (srednjoročni i dugoročni). Najpre, usled stvorenih tehničkih mogućnosti, 1999. godine je konačno počeo da se ostvaruje projekat kreiranja savremenog INDOK centra, u cilju prikupljanja i obrađivanja informacija relevantnih za kulturni razvoj i kulturnu politiku Srbije. Formirane su i baze podataka o svim činiocima kulturnog života RS. Predviđen je i nastavak rada na projektu „Atlas kulture Republike Srbije“, svojevrsne vizuelne enciklopedije kulture, kulturnog života i kulturnih delatnosti Srbije. Osmišljen je i novi koncept izdanja „Srbija – vodič kroz kulturu“, koji će prvenstveno biti usredsređen na institucionalizovane oblike kulturnih delatnosti (profesionalna pozorišta, ansambli, koncertne agencije, kinematografske ustanove, kulturno-umetničke manifestacije), uz posebnu obradu amaterskih oblika kulturnog organizovanja; u drugom delu će biti obrađene ustanove koje se bave zaštitom, proučavanjem i širenjem kuturnih vrednosti (arhivi, muzeji, zavodi, galerije, izdavaštvo, obazovanje…). Dalje, dati su izveštaji o rezultatima dovršenih istraživačkih projekata, kao što su: „Promena paradigme kulturnog identiteta u Srbiji“, „Kulturno stvaralaštvo Roma u Beogradu“, „Analiza kulturne produkcije invalida“, „Kulturni život studenata Univerziteta u Beogradu“, a tu je i redovno izdavanje časopisa Kultura.

Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Info 3

U ovom informativnom biltenu, u potpunosti je predstavljen empirijski i teorijski deo dovršenog istraživačkog projekta „Kulturni život studenata Univerziteta u Beogradu“, istraživača Slobodana Mrđe: značaj istraživanja, predmet istraživanja, metodologija istraživanja, ciljevi i hipoteze, rezultati istraživanja, zaključak. U okviru istraživanja, dati su grafikoni, tabele, kao i upitnik za anketno istraživanje studenata koje je obavljeno u studentskim domovima Univerziteta u Beogradu 1998. godine.

Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Info 3

U ovom informativnom biltenu, u potpunosti je predstavljen empirijski i teorijski deo dovršenog istraživačkog projekta „Kulturni život studenata Univerziteta u Beogradu“, istraživača Slobodana Mrđe: značaj istraživanja, predmet istraživanja, metodologija istraživanja, ciljevi i hipoteze, rezultati istraživanja, zaključak. U okviru istraživanja, dati su grafikoni, tabele, kao i upitnik za anketno istraživanje studenata koje je obavljeno u studentskim domovima Univerziteta u Beogradu 1998. godine.

Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Info 4

U ovom informativnom biltenu iznet je plan rada za 2000. godinu. U nastupajućoj godini, planirano je da se u potpunosti uobliči INDOK centar, kako organizaciono tako i tehnički. U okviru njega, nastaviće se rad na dokumentalističkim projektima koji čine separate jedinstvenog projekta „Srbija – Vodič krouz kulturu“, a to su: Vodič kroz pozorišta Srbije, Vodič kroz biblioteke, arhive i zavode Srbije, Vodič kroz galerije Srbije, Vodič kroz kulturne institucije Republike Srpske. Najavljeni su i istraživački projekti: „Pozorišna publika u Jugoslaviji“, „Kulturna politika Srbije“, „Hemofarm – kulturna dimenzija“. U 2000. godini, biće obeležen 100. broj časopisa Kultura; nastavlja se rad Radionice kreativnog stvaralaštva; biće pojačana izdavačka delatnost pokretanjem biblioteke „Sociolozi kulture“; nastavlja se program „Galerija knjiga“, kao i rad Ljubičastog pozorišta.

Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Info 5

U ovom informativnom biltenu, predstavljeni su prevodi izveštaja o tri nova značajna projekta Saveta Evrope posvećena pitanjima kulturne politike, a koji su započeti u prethodnim godinama. Prvi je projekat Svetske komisije za kulturu i razvoj Saveta Evrope pod nazivom „Sa periferije u suštinu“. Drugi projekat je vezan za evaluaciju kulturnih politika zemalja članica Saveta Evrope, a nosilac projekta je Savet za kulturnu saradnju. U trećem projektu se istražuju aktuelni problemi privatizacije i deetatizacije u oblasti kulture. Nakon datih izveštaja, otvoreno je pitanje evropskih i balkanskih identiteta, odnosno pitanje mesta autentičnog kulturnog prostora Balkana u razvojnim tendencijama Evrope koja se ujedinjuje, kao i odnosa Balkana prema Evropi i prema samom sebi.